Groep 4

woensdag 11 november 2020

Tuinkabouters

Wat ligt er een boel blad buiten op het plein…..gelukkig zitten er een aantal tuinkabouters in groep 4!

De container zit al bijna vol…

De aankomende weken gaan we in groep 4 werken aan de volgende doelen:

Taal:

Waar staat het bijvoeglijk naamwoord in een zin…en wat kun je ermee doen?

Inmiddels weten we dat een klinker het woord laat klinken…zou je anders weten wat een sprtje was? We oefenen hier nog mee verder, het was een moeilijke les.

Ook gaan we leren dat er in een zin minstens twee soorten woorden staan: één werkwoord en een (of meer) zelfstandige naamwoorden.

We leren dat je een werkwoord aan een zelfstandig naamwoord kunt plakken…dan krijg je een samenstelling (eetlepel, schoonmaakazijn, werkbij…hihihi).

Bij onze taallessen horen ook 12 thema-woorden, hiermee vergroten de kinderen hun woordenschat.

Spelling:

We leren woorden met -ng (tong) en -nk (bank). Daarna komen woorden met -ei (trein) en -ij (ijs). Het verschil tussen ei/ij kun je niet horen. We werken met een ” ei-verhaal”: zit het ei-woord in het verhaal? Dan schrijf je dit woord met een korte ei.

Rekenen:

We zijn gestart met blok 4. Hierin gaan we het volgende leren:

  • sprongen van 10 en grote huppen vanaf ieder willekeurig getal tot 100;
  • plussommen tot 100 (42+7, 47+8, 40+30 en 43+20);
  • minsommen tot 100 ( 47-2, 42-7, 40-30 en 42-20);
  • op centimeters nauwkeurig meten op een liniaal;
  • de tafels van 2,5 en 10 opzeggen én “hutsiebutsieklutsie” door elkaar/herhalen (én ook thuis goed oefenen);
  • de tafel van 3 aanleren.

Schrijven:

We leren de hoofdletters F, P en we herhalen de aangeleerde letters van de afgelopen periode (N, M, V, W, I, J, H, K, U, IJ, Z, T)

IPC

We werken met het thema “Feest!” (over feesten en herdenkingen)
Inmiddels hangt in de klas een tijdlijn van een jaar. We leren de namen van de maanden en de seizoenen én we weten nu welke feesten we vieren door het jaar heen.
We gaan verder met een persoonlijke tijdlijn: de kinderen nemen foto’s mee van hun eigen leven, om zo aan de kinderen te vertellen over belangrijke (en misschien wel feestelijke)
momenten.

Sinterklaas is gelukkig ook al bijna in Nederland…..dat zal me een feest worden…..!!

 

Delen via