Kleutergroepen

maandag 20 januari 2014

Wat ruiken onze klassen weer heerlijk en wat is er hard gepoetst door alle vaders en moeders! Onze dank hiervoor! Deze week hebben de juffen na de middagpauze een broodtrommel-, bekercontrole gehouden. Hieruit blijkt dat een aantal kinderen zeer slecht hun eten en drinken opeten/drinken. We willen ouders vragen om niet teveel mee te geven, maar wat ze meekrijgen moeten de kinderen opeten en drinken. Willen de overblijfouders hier heel goed op letten? We zijn vorige week begonnen het het afnemen van de reken- en taaltoetsen bij de kleuters. De oudste kleuters krijgen ook nog de beginnende geletterdheidtoetsen. In de volgende 15- min. gesprekken worden deze met de ouders besproken!

 

Delen via