Ouderraad

maandag 14 juli 2014

Na de eerste conclusies op hoofdlijnen van de laatste ouderavond over de alternatieven voor het zwemonderwijs die we enkele weken geleden via de WOPO hebben gecommuniceerd, informeren we jullie namens de ouderraad over de wat meer gedetailleerdere uitkomsten en met name de volgende stappen.
Er is geen betaalbaar alternatief te vinden om het nat bewegingsonderwijs te handhaven. Derhalve zal dit per 1 januari 2015 komen te vervallen door sluiting van het Sportfondsenbad.
 De opties die verder uitgewerkt moeten gaan worden zijn:
1.       Organisatie, invulling en budget Sport van de Maand
2.       Nogmaals toetsen of binnen groter aantal ouders stemming m.b.t. bewegingsonderwijs invullen door reguliere leerkrachten (in plaats van vakdocent) overeind blijft.
3.       Scherp krijgen of er een gemeenschappelijke, alternatieve invulling gevonden kan worden voor (een deel van) de ouderbijdrage waar de meerderheid van de ouders enthousiast over is. (Tijdens de ouderavond was er een groot en divers aanbod van ideeen (van handvaardigheid, aanschaffen van tablets, muziek, kunst, cultuur).
4.       Uitwerken aantal (betaald en/of onbetaalde) alternatieve scenarios voor de TSO.
 
Om een goed onderbouwd beeld te krijgen van de mening van de ouders over dit onderwerp, zullen we in oktober een enquete doen uitgaan aan alle ouders, waarin o.a. punten 2) en 3) en 4)  aan bod zullen komen.
 Punt 1 zal door de Ouderraad verder afgestemd gaan worden met de directie van De Parkenschool.
 
Tot slot: De Ouderraad is op zoek naar versterking in verband met het vetrek van een lid. Wie wil samen met ons dit leuke team komen versterken? Indien je geinteresseerd bent of meer wilt weten, kun je een mail sturen aan: Ouderraad.parkenschool@gmail.com
 
 

Delen via