Koningsspelen op vrijdag 21 april

woensdag 15 februari 2017

Koningsspelen op vrijdag 21 april

Op vrijdag 21 april zijn de jaarlijke Koningsspelen. Dit jaar zullen deze plaatsvinden op het Zwitsalterrrein. De organisatie is in handen van het Edisoncollege. Zij zijn al druk bezig met het maken een plattegrond, het bedenken van de spellen en het verzamelen van de benodigde materialen. Voor ons als team natuurlijk heel fijn dat zij dit gaan doen.

De onderbouw (1-4) en de bovenbouw (5-8) zullen in groepjes langs de onderdelen gaan. Voor de onderbouw is wat begeleiding nodig, maar dat hoort u van de klassenouder. Alle spellen zullen bemand worden door leerlingen van het Edisoncollege. Het thema zal zijn: de 12 provincies. Bij het onderdeel Friesland zal er een “Elfstedentocht” worden gelopen. Ofwel een sponsorloop om geld te verzamelen voor nieuwe boeken door de hele school. De leerlingenraad heeft aangeveven dat er in veel groepen te weinig en/of te oude boeken zijn en willen graag nieuwe aanschaffen voor iedereen.

Omdat het op het Zwitsalterrein is, willen we u ook vragen uw kind daar te brengen om 8.30 uur. Om 8.45 uur zullen de Koningsspelen worden geopend met een dansje en om 9.00 uur zullen de spellen gaan starten. Om 11.45 uur kunnen de kinderen van groep 1-4 daar weer worden opgehaald. De bovenbouw gaat met de leerkracht terug naar school, want zij zijn pas om 14.45 uur uit.

Meer info zal volgen in de weken na de krokusvakantie.

Delen via