Leerlingenraad

vrijdag 30 november 2018

Leerlingenraad op de Parkenschool.

Dit schooljaar hebben we weer een leerlingenraad op de Parkenschool. In de leerlingenraad zitten kinderen (van groep 5 t/m 8) die gekozen zijn door hun eigen klas. Zij hebben een belangrijke rol om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Zo weten we wat de kinderen op school belangrijk vinden.

De leerlingenraad kan meedenken over bijvoorbeeld:
De inrichting van school en plein
Feesten en vieringen
Sport en spel
Schoolreisjes
School-en groepsregels
Ideeën uit de ideeënbus

Na verkiezingen in de klas zijn de volgende kinderen gekozen:
Groep 5: Amy en Thomas
Groep 6: Velia en Bob
Groep 7: Sam en Selene
Groep 7/8: Fé en Karsten
Groep 8: Jelle en Jacky
De leerlingenraad is onder begeleiding van Coby Stuiver

De leerlingenraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar. In december, februari, april en juni.

Delen via