PR

Doelstelling:

De PR commissie heeft als doel een positieve en open uitstraling van de school te bewerkstelligen. Ook ouders, leerkrachten en andere betrokkenen kunnen hierbij een actieve rol spelen en zo meehelpen het imago van de school een positieve impuls te geven.

Daarnaast hecht de PR commissie ook veel waarde aan goede interne communicatie en stimuleert mede daarom het afstemmen van contacten en afspraken binnen de school.

Actieplan:

Ieder jaar stelt de commissie een actieplan op. In het schooljaar 2015/2016 wordt er onder meer aandacht besteed aan:

  • onderhouden en uitbreiden van contacten met de pers
  • communicatie met nieuwe ouders die in schooljaar 2015-2016 instromen
  • ondersteuning van (school)activiteiten en publicaties van bijvoorbeeld andere commissies, de leerlingenraad en groepen.

Algemeen:

Om invulling te kunnen geven aan de doelstelling en bovenstaande punten komt de PR commissie ongeveer 4x per jaar bij elkaar voor overleg.

Leden van de commissie:  juf Suzan van Werven

Delen via