sportcommissie

Sporten is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van onze kinderen. Uiteraard maakt sporten deel uit van het normale schoolprogramma van de Parkenschool. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze kinderen ook op andere manieren in schoolverband met sporten bezig zijn. Om dit mogelijk te maken en de deelname van onze kinderen aan meerdere sportuitingen te bevorderen beschikt de Parkenschool over een sportcommissie.

Doelstelling
Het primaire doel van de sportcommissie is om onze kinderen goed voorbereid deel te laten nemen aan verschillende sporten en daardoor het sport- en spelplezier te vergroten. Het tweede doel van de sportcommissie is om ons als Parkenschool bij sportevenementen duidelijk te manifesteren.

Begeleiding en verzorging

Voor vrijwel elk evenement is behoefte aan begeleiding en verzorging van de deelnemende teams. Zonder deze begeleiding en verzorging zal deelname vaak niet mogelijk zijn. Per evenement zal via de woensdagpost worden aangegeven welke behoefte er is aan (extra) begeleiders en verzorgers.

Zichtbaarheid
Wij willen ons bij sportevenementen duidelijk als Parkenschool manifesteren. Hiervoor willen we het (bij de kleutergroepen al bekende) blauwe of groene T-shirt voor de gehele school invoeren. Op dit T-shirt staan de naam en telefoonnummer van onze school.Daarnaast zorgen we bij de sportevenementen die hiervoor in aanmerking komen voor een verzorgingspost in de vorm van een tent, voorzien van onze vlag.

Evenementen
Elk jaar wordt door de sportcommissie vastgesteld aan welke sportevenementen wij als Parkenschool georganiseerd deelnemen.Voor dit schooljaar willen we aan de volgende sportevenementen deelnemen.

MaandDagActiviteitGroep
oktoberLeerplein spelen1 t/m 8
MaartScholierencross3 t/m 8
Maart, AprilVoetbal5,6
MeiSchoolvaardigheid7,8
MeiMinivoetbal5,6
JuniHockey5,6
JuniSportdag KSG1 t/m 4
JuniAvondvierdaagse1 t/m 8

Sport van de maand
Door middel van de sport van de maand krijgen de kinderen de kans kennis te maken met tal van bekende en onbekende sporten. De resultaten in het verleden waren zeker niet onverdienstelijk. Zo hebben een aantal van onze leerlingen tijdens een sport van de maand ontdekt waar hun capaciteiten lagen en blinken zij nu uit in sporten als hardlopen en schermen. Een kans voor uw kind om de passende sportkeuze te maken, waarbij De Parkenschool graag helpt.

In de onderstaande lijst staan de sporten van de maand voor dit schooljaar vermeld. Kinderen die hieraan mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij de sportcoordinator juf Annemieke de Groot.

  • November:
  • December:
  • Januari:
  • Februari:
  • Maart:
  • April:
  • Mei:
  • Juni:

Samenstelling sportcommissie
De sportcommissie bestaat uit minimaal drie leden; waarvan minimaal één lid vanuit het schoolteam en twee ouders. De huidige samenstelling:

Team Parkenschool: Annemieke de Groot

Oudergeleding: Peter Prins, Rob Perlot, Anja Leemans, Astrid Sluis en Barbara Middelhoff

Indien u vragen heeft of het leuk vindt om als lid van de sportcommissie, trainer, begeleider of verzorger de sportiviteit van onze kinderen te bevorderen bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een van de huidige leden van de sportcommissie.

Delen via