De ouderraad (OR)

In de Ouderraad van De Parkenschool zijn ouders van leerlingen vertegenwoordigd. De Ouderraad bestaat uit minimaal 5 gekozen ouders.

Belangrijkste taken van de Ouderraad

  1. Het innen en beheren van de ouderbijdrage, waar onder meer schoolreizen, buitenschoolse activiteiten en kunstprojecten mee worden bekostigd. Voor meer informatie zie Ouderbijdrage De Parkenschool;
  2. Het door middel van oudercommissies zoals de activiteitencommissie stimuleren van een goed schoolklimaat;
  3. Het bewaken van de kwaliteit van de tussenschoolse opvang.
  4. Het gevraagd of ongevraagd adviseren van de directie van de school en de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn;
  5. Het organiseren van een schoolbrede ouderavond per schooljaar. Tijdens deze ouderavond worden ouders geïnformeerd over schoolbrede onderwerpen zoals de besteding van de ouderbijdragen, ouderparticipatie of nieuwe initiatieven.

De Ouderraad vergadert 4x per jaar. Aan deze vergaderingen neemt een teamlid deel. Heeft u vragen voor of suggesties aan de Ouderraad dan horen wij dat graag!

Contact met de Ouderraad

U kunt ons aanspreken, mailen naar ouderraad.parkenschool@gmail.com of bellen.

Voorzitter: Alexander Maas (Dex groep 8)
Penningmeester – Tom Kempers (Timo groep 7)

Lid: Marleen Sint Nicolaas (Julia groep 5 en Thomas groep 3)

Lid – Arjan Kalhouri (Dastan groep 8, Miran groep 8 en Royan groep 5)

Vanuit het team: juf Angelique