CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden digitale leermiddelen een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Chromebooks en Ipads In de afgelopenLees meer


Continurooster

De Parkenschool hanteert een continurooster, waarbij de kinderen de ochtend en de middag aaneengesloten op school verblijven. De spelbegeleiding wordt gecoördineerd door het team vanLees meer


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn T (055) 526 84 00 mail@coda-apeldoorn.nl www.coda-apeldoorn.nl


De directie

De directeur van de school is Inge Schoonderwoerd. Zij is het eerste aanspreekpunt binnen de school voor zaken waarmee u niet bij de leerkracht terechtLees meer


De geschiedenis van onze school

In de Parkenbuurt, dicht bij het centrum van Apeldoorn, staat onze school met een duidelijk verklaarbare naam: De Parkenschool. Een moderne school met een langeLees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van de Parkenschool bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. In een goede onderlinge samenwerking worden de belangen van de kinderen, personeel enLees meer


De ouderraad (OR)

In de Ouderraad van De Parkenschool zijn ouders van leerlingen vertegenwoordigd. De Ouderraad bestaat uit minimaal 5 gekozen ouders. Belangrijkste taken van de Ouderraad HetLees meer


De zorg op grote lijnen

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer-Lees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer