Omgangs- en gedrags protocol

De Parkenschool is een school waar leerkrachten, leerlingen en de ouders van de leerlingen zich geborgen en veilig willen voelen. Een omgangsprotocol zorgt voor het inkaderen van de heersende normen en waarden en zorgt voor duidelijke regelgeving, waaraan iedereen zich dient te houden.
Het pedagogisch klimaat krijgt bij ons op school pas echt vorm als er duidelijke afspraken worden gemaakt, die een bijdrage leveren aan een prettige sfeer. Deze afspraken worden weergegeven in de vorm van een omgangs- en gedragsprotocol parkenschooldat van toepassing is op onze school en ertoe bijdraagt dat we op De Parkenschool de opvang en de begeleiding van de leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de leerkrachten zien.