Kanjertraining

De Kanjertraining
Kinderen zijn individuen; elk kind is uniek, maar het zijn ook groepsleden. Ze worden door de groep gevormd en ze zijn van de groep afhankelijk.
Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen.

Wat is de Kanjertraining
Kanjertraining is er voor om kinderen handvatten te geven in sociale situaties. Tijdens de kanjertrainingen leren kinderen naar zichzelf kijken en naar elkaar op een positieve manier. De aanpak van de Kanjertraining is op de mens gericht. Wees jezelf en doe de dingen die bij je horen. De leraren van onze school hebben de Kanjertraining gevolgd en geven de Kanjerlessen in hun groep. Kortom het is een methode voor sociaal-emotionele vorming.

Wat zijn de doelen van de Kanjertraining
Het belangrijkste is dat het kind positief over zichzelf en over de ander leert denken. Het gevolg hiervan is dat het kind op langere termijn minder last heeft van sociale stress. Na het volgen van de Kanjertraining kunnen de kinderen zich beter concentreren op school en betere leerresultaten halen. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

  • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
  • Kinderen durven zichzelf te zijn
  • Kinderen voelen zich veilig
  • Kinderen voelen zich bij elkaar betrokken
  • Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.

Petten

Er zijn vier petten die centraal staan bij de Kanjertraining: de witte, de rode, de zwarte en de gele pet. Deze petten komen terug tijdens de lessen en geven een bepaald gedrag aan.

  • Heb je de witte pet (= doe jij als de witte pet) dan ben je een echte kanjer en je gedraagt je als een kanjertijger. Je bent eerlijk en te vertrouwen, je doet de goede dingen en je helpt iedereen om het samen met elkaar goed te hebben.
  • Heb je de rode pet dan ben je de uitslover. Hij wordt vergeleken met een aap: die neemt niets serieus en maakt overal een geintje van. In feite is hij onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem bouwen.
  • De gele pet is het konijntje dat stil is en bang en denkt dat het zich niet kan verweren maar dat wel wil.
  • Heb je de zwarte pet op, dan ben je de pestvogel, de baasspeler.

De lessen van de Kanjertraining helpen ons om allemaal kanjertijgers te worden.

Voor meer informatie: kijk op www.kanjertraining.nl

 

Delen via