Continurooster (TSO)

De Parkenschool hanteert een continurooster, waarbij de kinderen de ochtend en de middag aaneengesloten op school verblijven. Het overblijven (de tussenschoolse opvang) wordt gecoördineerd door Kinderopvang Doomijn en uitgevoerd door de ouders. Kiezen voor De Parkenschool betekent dus actieve deelname van alle ouders aan het overblijven. De coördinator wordt gefinancierd uit de ouderbijdrage.

TSO-rooster

TSO rooster kleuters tm mei vakantie 2018

TSO rooster groep 3-8 TM mei vakantie 2018

Organisatie van het overblijven

De ouders worden ingedeeld in een rooster  en begeleiden het overblijven van de groep(en) van hun  kind(eren). Het rooster wordt per half jaar gemaakt en op de website geplaatst.

De lunchpauze van de kinderen duurt 45 minuten; er wordt ongeveer 15 minuten in de eigen klas gegeten met de leerkracht.  Vervolgens wordt er 30 minuten buiten of (bij slecht weer) binnen gespeeld. Ouders worden vanaf schooljaar 2015-2016 vanaf groep 3 alleen nog maar ingezet voor het buitenspelen. De afspraken en regels zijn vastgelegd in het overblijfprotocol en er wordt van de ouders verwacht dat zij er actief op toezien dat deze worden nageleefd.

In de groepen groepen 3 t/m 8 is er enkele bezetting. De leerkracht eet met de kinderen in de klas (een kwartier). De overblijfouder staat alleen op het schoolplein tijdens de pauze.

Overblijven bij de kleuterbouw

Bij de kleuterbouw zijn er tijdens het overblijven (buiten) altijd 3 ouders aanwezig. De kinderen spelen buiten van 12.00 tot 12.30 uur en gaan vervolgens in de klas met de eigen leerkracht eten. De afspraken en regels voor kleuters verschillen iets van de andere groepen. De kleuters hebben een eigen overblijfrooster. Deze hangen op de deur van het klaslokaal.

Overblijf coördinator

Voor vragen over het overblijven kunt u contact opnemen met de coördinator Carlijn Pas. U kunt haar bereiken via Bso.deparken@kinderopvangook.nl of telefonisch op 055-5760220. De eindverantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij school, welke in voorkomende gevallen aansprakelijk is voor geleden schade.

overblijven