Continurooster (TSO)

De Parkenschool hanteert een continurooster, waarbij de kinderen de ochtend en de middag aaneengesloten op school verblijven. Het overblijven (de tussenschoolse opvang) wordt gecoördineerd door het team van de school en uitgevoerd door de ouders en een onderwijsassistent. Kiezen voor De Parkenschool betekent dus actieve deelname van alle ouders aan het overblijven. De tussenschoolse opvang wordt gefinancierd uit de ouderbijdrage.

Voor vragen over het overblijven kunt u contact opnemen met de directeur van de school. U kunt hem bereiken via tmarkink@leerplein055.nl. De eindverantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij school, welke in voorkomende gevallen aansprakelijk is voor geleden schade.