Verlof voor huisarts, tandarts, specialist of andere ondersteuning op school

We krijgen regelmatig het verzoek om onder schooltijd een bezoek te mogen brengen aan de tandarts, huisarts of voor extra begeleiding voor schoolzaken. De wet is hier duidelijk in en geeft aan dat alleen in bijzondere gevallen hiervan gebruik gemaakt kan worden. Wij vragen u daarom ook om de bezoeken aan huisarts, tandarts, specialist buiten schooltijd of in de pauzes te plannen. Zo mist uw kind geen officiële lestijd en worden de lessen niet verstoord. In bijzondere gevallen kunnen we hier van afwijken, maar dan dient er wel formeel een verzoek tot verlof te worden ingediend.

Een formulier voor verzoek verlof kunt u opvragen bij de directeur van de school. Deze dient tijdig te worden ingediend.