Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige 4-jarigen gelijk. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Deze nieuwe werkwijze zorgt dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur heeft. Kinderen hebben voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Daardoor kunnen zij zo veel mogelijk in hun buurt naar school. Ouders mogen elke basisschool in Apeldoorn kiezen.

Meer informatie over het toelatingsbeleid leest u hier

Regels omtrent schorsing of verwijdering

Als een leerling op de school is ingeschreven, gelden er schoolregels. Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. Scholen vragen leerlingen en ouders zich te houden aan de op school geldende regels op het gebied van orde, rust, veiligheid en fatsoen. Binnen Leerplein055 is in het handboek De Veilige School, een procedure opgenomen voor de uitzonderlijke situatie omtrent het schorsen of verwijderen van leerlingen. Op verzoek kan de schooldirecteur deze procedure aan ouders uitreiken.