Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar worden in de agenda van de website al zo veel mogelijk de vrije dagen, vakanties en activiteiten gepland. Deze agenda kunt u vinden op de homepage (rechts in het midden). Wijzigingen en aanvullingen worden direct doorgevoerd in deze agenda en worden ook in de app gemeld.

Uren op jaarbasis en extra vrije dagen

Op De Parkenschool krijgen leerlingen minimaal het wettelijk aantal verplichte lesuren. Over 8 jaar verspreid is dat 7520 uur.  Van groep 1 t/m/ 4 hebben de kinderen minder les en zijn ze de vrijdagmiddag vrij. Vakanties, vrije dagen en studiedagen worden in overleg met de medezeggenschapsraad ingedeeld en ruim van tevoren bekend gemaakt op de kalender op de website.

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m  1-1-2021
Voorjaarsvakantie 22-2-2021 t/m 26-2-2021
Goede vrijdag en Pasen 2-4-2021 t/m 5-4-2021
Meivakantie 26-4-2021 t/m 7-5-2021
Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinkster20 24-5-2021
Zomervakantie 19-7-2021 t/m 27-08-2020

 

Studiedagen

29-09-2020
26-10-2020
18-2-2021 vanaf 12.00 uur
19-2-2021
30-6-2021

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.