Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar worden in de agenda van de website al zo veel mogelijk de vrije dagen, vakanties en activiteiten gepland. Deze agenda kunt u vinden op de homepage (rechts in het midden). Wijzigingen en aanvullingen worden direct doorgevoerd in deze agenda en worden ook in de app gemeld.

Uren op jaarbasis en extra vrije dagen

Op De Parkenschool krijgen leerlingen minimaal het wettelijk aantal verplichte lesuren. Over 8 jaar verspreid is dat 7520 uur.  Van groep 1 t/m/4 hebben de kinderen minder les en zijn ze de vrijdagmiddag vrij. Vakanties, vrije dagen en studiedagen worden in overleg met de medezeggenschapsraad ingedeeld en ruim van tevoren bekend gemaakt op de kalender op de website.

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m  8-1-2023
Voorjaarsvakantie 25-2-2023 t/m 5-3-2023
Goede vrijdag en Pasen 7-4-2023 t/m 10-4-2023
Meivakantie 22-4-2023 t/m 7-5-2023
Hemelvaart 18-5-2023 t/m 19-5-2023
Pinksteren (2e pinksterdag) 29-5-2023
Zomervakantie 7-7-2023 t/m 20-08-2023
Leerlingen zijn vrijdag 7-7-2023 al vrij!

VRIJE DAGEN/STUDIEDAGEN 2022-2023
9-11-2022 Studiedag leerplein055 (leerlingen vrij)
5-12-2022 en 6-12-2022 (leerlingen vrij)
18-2-2023 t/m 24/2/2023 Studieweek voorafgaand aan de voorjaarsvakantie. (leerlingen vrij)

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.