Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar worden in de agenda van de website al zo veel mogelijk de vrije dagen, vakanties en activiteiten gepland. Deze agenda kunt u vinden op de homepage (rechts in het midden). Wijzigingen en aanvullingen worden direct doorgevoerd in deze agenda en worden ook in de app gemeld.

Uren op jaarbasis en extra vrije dagen

Op De Parkenschool krijgen leerlingen minimaal het wettelijk aantal verplichte lesuren. Over 8 jaar verspreid is dat 7520 uur.  Van groep 1 t/m/4 hebben de kinderen minder les en zijn ze de vrijdagmiddag vrij. Vakanties, vrije dagen en studiedagen worden in overleg met de medezeggenschapsraad ingedeeld en ruim van tevoren bekend gemaakt op de kalender op de website.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m  9-1-202
Voorjaarsvakantie 26-2-2022 t/m 6-3-2022
Goede vrijdag en Pasen 15-4-2022 t/m 18-4-2022
Meivakantie 23-4-2022 t/m 8-5-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 29-05-2022
Pinksteren 6-6-2022
Zomervakantie 9-7-2022 t/m 21-08-2022

 

Studiedagen

30-09-2021
01-11-2021
25-02-2022
24-06-2022
Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.