Vakanties en vrije dagen

Uren op jaarbasis en extra vrije dagen

Op De Parkenschool krijgen leerlingen minimaal het wettelijk aantal verplichte lesuren. Over 8 jaar verspreid is dat 7520 uur.  Van groep 1 t/m/4 hebben de kinderen minder les en zijn ze de vrijdagmiddag vrij. Vakanties, vrije dagen en studiedagen worden in overleg met de medezeggenschapsraad ingedeeld en ruim van tevoren bekend gemaakt op de kalender op de website.

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Vrije dag Woensdag 27 september 2023
Herfstvakantie Ma. 16 oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023
Vrije dagen (sinterklaas) Vanaf di. 5 december 2023 12.15 uur t/m wo, 6 december 2023
Kerstvakantie Vanaf vr. 22 december 2023 14.45 uur t/m vr. 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Vanaf vr. 16 februari 2024, 14.45 uur t/m vr. 1 maart 2024
Vrije dag Donderdag 28 maart 2024
Goede vrijdag en 2e paasdag Vr. 29 maart 2024 t/m ma. 1 april 2024
Meivakantie Vanaf 29 april t/m vr. 10 mei 2024
2e Pinksterdag Ma. 20 mei 2024
Vrije dagen Ma. 24 juni 2024 t/m di. 25 juni 2024
Zomervakantie Vanaf vr. 12 juli 2024 14.45 t/m vr. 23 augustus 2024
Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.