Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar worden in de agenda van de website al zo veel mogelijk de vrije dagen, vakanties en activiteiten gepland. Deze agenda kunt u vinden op de homepage (rechts in het midden). Wijzigingen en aanvullingen worden direct doorgevoerd in deze agenda en worden ook in de app gemeld.

Uren op jaarbasis en extra vrije dagen

Op De Parkenschool krijgen leerlingen minimaal het wettelijk aantal verplichte lesuren. Over 8 jaar verspreid is dat 7520 uur.  Van groep 1 t/m/ 4 hebben de kinderen minder les en zijn ze de vrijdagmiddag vrij. Vakanties, vrije dagen en studiedagen worden in overleg met de medezeggenschapsraad ingedeeld en ruim van tevoren bekend gemaakt op de kalender op de website.

Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie24-12-2018 t/m  4-1-2019
Voorjaarsvakantie25-2-2019 t/m 1-3-2019
Pasen19-4-2019 t/m 22-4-2019
Meivakantie29-4-2019 t/m  03-5-2019
Hemelvaart en pinkstervakantie30-05-2019 t/m 10-06-2019
Zomervakantie22-7-2019 t/m 30-8-2019

 

Studiedagen

14-9-2018
25-9-2018
31-10-2018
22-2-2019
2-7-2019

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.