Opleidingsschool

Als opleidingsschool bieden wij studenten de kans om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Wij werken graag met stagiaires die we voor een langere periode kunnen binden aan De Parkenschool. De stagiaires kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van het ROC.

De Parkenschool heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Katholieke PABO uit Zwolle (KPZ) en de PABO van Saxion in Deventer. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen en natuurlijk bij de opvang. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten, onze speciaal opgeleide opleider in de school (OIS) en mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep.

Op onze school kan ook een LIO student werkzaam zijn. Dit is een student die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht.