Taken en functies

Naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen, zoals: begeleiden van sportactiviteiten, organiseren van vieringen en deelname aan overlegsituaties in medezeggenschapsraad, ouderraad en werkgroepen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden van de medewerkers zal zijn. Wij hechten aan een stabiel patroon.

Enkele aanvullende taken per medewerker zijn:

Bedrijfshulpverleners: Ramona de Goederen
ICT coördinator:
Opleider in de school: Coby Stuiver
Medezeggenschap: Arlette Verweij, Suzan van Werven
Coordinator IPC: Joyce Jonker, Suzan van Werven