Taken en functies

Naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen, zoals: begeleiden van sportactiviteiten, organiseren van vieringen en deelname aan overlegsituaties in medezeggenschapsraad, ouderraad en werkgroepen. Via het werkverdelingsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden van de medewerkers zal zijn.

Enkele aanvullende taken per medewerker zijn:

Bedrijfshulpverleners: Ramona de Goederen, Vreni Poelemeijer, Suzanne Berkenbosch, Jan v/d Worp, Inge Schoonderwoerd
ICT coördinator: Jan van der Worp, Ramona de Goederen
Kanjercoördinator: Coby Stuiver, Suzanne Berkenbosch
Medezeggenschap: Arlette Verweij, Daniëlle Tromp
Coördinator IPC: Joyce Kleverwal, Esmeralda Bidotti
Coördinator EYIPC: Angelique van Tuijl, Ellen Dijkman
Coördinator VVTO Engels: Ellen Dijkman, Arlette Verweij
Rekenspecialist: Daniëlle Tromp, Lutein Schotel
Schrijfspecialist: Lutein Schotel, Angelique van Tuijl
Hoogbegaafdheidsspecialist: Suzanne Berkenbosch, Inge Schoonderwoerd
Leesspecialist: Arjanne Klein Ikkink, Margrietha van de Brug
Coaching: Arlette Veweij, Inge Schoonderwoerd
Groepsdynamiek/ gedrag: Ramona de Goederen, Coby Stuiver
Cultuurcoördinator: Margrietha van de Brug