Taken en functies

Naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen, zoals: begeleiden van sportactiviteiten, organiseren van vieringen en deelname aan overlegsituaties in medezeggenschapsraad, ouderraad en werkgroepen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden van de medewerkers zal zijn. Wij hechten aan een stabiel patroon.

Enkele aanvullende taken per medewerker zijn:

Bedrijfshulpverleners: Bert Bannink, Ramona de Goederen, Marc Brouwer
ICT coördinator: Marc Brouwer
Opleider in de school: Tineke Roos
Medezeggenschap: Annemieke de Groot,Tineke Roos, Coby Stuiver
Coordinator IPC: Joyce Jonker, Suzan van Werven