Taken en functies

Naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen, zoals: begeleiden van sportactiviteiten, organiseren van vieringen en deelname aan overlegsituaties in medezeggenschapsraad, AC en werkgroepen. Via het werkverdelingsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden van de medewerkers zal zijn.

Enkele aanvullende taken per medewerker zijn:

Bedrijfshulpverleners: Ramona de Goederen, Vreni Poelemeijer, Suzanne Berkenbosch, Inge Schoonderwoerd.
ICT coördinator: Jan van der Worp, Ramona de Goederen
Kanjercoördinator: Arjanne KleinIkkink
Medezeggenschap: Arlette Verweij, Daniëlle Tromp, Suzanne Berkenbosch
Coördinator IPC: Joyce Kleverwal
Coördinator EYIPC: Angelique van Tuijl
Coördinator VVTO Engels: Ellen Dijkman, Arlette Verweij
Rekenspecialist: Daniëlle Tromp, Lutein Schotel
Schrijfspecialist: Lutein Schotel, Angelique van Tuijl
Hoogbegaafdheidsspecialist: Suzanne Berkenbosch
Leesspecialist: Manon van Amersfoort
Coaching: Arlette Veweij
Groepsdynamiek/ gedrag: Ramona de Goederen
Cultuurcoördinator: Lutein Schotel
Schoolopleider: Daniëlle Tromp