Taken en functies

Naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen, zoals: begeleiden van sportactiviteiten, organiseren van vieringen en deelname aan overlegsituaties in medezeggenschapsraad, ouderraad en werkgroepen. Via het werkverdelingsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden van de medewerkers zal zijn.

Enkele aanvullende taken per medewerker zijn:

Bedrijfshulpverleners: Ramona de Goederen, Vreni Poelemeijer, Leroy v/d Zijden, Susanne Berkenbosch
ICT coördinator: Ramona de Goederen en Sanne Borger
Kanjercoördinator: Coby Stuiver
Medezeggenschap: Arlette Verweij, Suzan van Werven, Danielle Tromp
Coördinator IPC: Joyce Jonker
Coördinator VVTO Engels: Ellen Dijkman
Rekencoördinator: Danielle Tromp
Cultuurcoördinator: Margrietha v/d Brug