Taken en functies

Naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen, zoals: begeleiden van sportactiviteiten, organiseren van vieringen en deelname aan overlegsituaties in medezeggenschapsraad, ouderraad en werkgroepen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn. Wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding waarvoor de betreffende leerkracht al de nodige cursussen en opleidingen heeft gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

Aanvullende functies binnen ons team:

Intern begeleider: Yvonne Kreijnen
Congierge: Bert Bannink
Administratief medewerkster: Jantien Mekking

Enkele aanvullende taken per medewerker zijn:

Bedrijfshulpverleners: Bert Bannink
ICT: Marc Brouwer, Annemieke de Groot
ICO-er: Tineke Roos
Lid MR: Annemieke de Groot,Tineke Roos, Coby Stuiver
Lid OR: Sonja Beumer
Vertrouwenspersoon: Anjo Wuestman
Veiligheidscoördinator: Bert Bannink