Afnamedata Centrale Eindtoets (Cito)

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets po voor het schooljaar 2019–2020 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van deLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de Centrale Eindtoets basisonderwijs. Alle Leerplein055-scholen nemen deze toets af van het CITO. De toetsLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Uitstroomcijfers

  Normen gecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets Jaar                                                     Landelijk gemiddelde 2019                         Lees meer


Uitstroomgegevens

Parkenschool: Jaar 2019 2018 2017 2016 Resultaat 539.3 539,0 540,4 541,5 Uitstroom groep 8 2019 2018 2017 2016 Onderwijs (LWOO) 4% 4% 0% 0% VMBO-Kaderberoeps-leerwegLees meer