Afnamedata basisschool eindtoets

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019Lees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Uitstroomcijfers

  Normen gecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets Jaar                                                     Landelijk gemiddelde 2017                        Lees meer


Uitstroomgegevens

Parkenschool: Jaar 2018 2017 2016 2015 Resultaat 539,0 540,4 541,5 541,4 Uitstroom groep 8 VMBO-Leerwegondersteunend 2018 2017 2016 2015 Onderwijs (LWOO) 4% 0% 0% 0%Lees meer