Uitstroomcijfers

 

Normen gecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets

Jaar                                                     Landelijk gemiddelde

2019                                                             539,6

Parkenschool:

Jaar                             2015                            2016                            2017                           2018

Resultaat                    541.4                         541,5                           540,4                         538,7

 

 

Onderstaande tabel geeft aan hoe de kinderen van groep 8 in de afgelopen jaren zijn uitgestroomd;

 

2015            2016                 2017           2018

Onderwijs (LWOO)                                           0%                   0%                 0%             2,3%

VMBO-Kaderberoeps-leerweg                       3%                   0 %                  6%              7%

VMBO-Theoretische-leerweg                         0%                   0 %                13%         16,3%

VMBO(tl)/HAVO                                              22,5%            6,5 %               13%              7%

HAVO                                                                  22,5%              6,5 %                6%              9%

HAVO/VWO                                                      13%                28,5%               23%          23%

VWO+ Gymnasium                                          39%                 52%                42 %          37%

 

vmbo-tl = id-theoretische leerweg

havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs

vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs