Uitstroomcijfers

Normen gecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets

Jaar                                                     Landelijk gemiddelde

2021                                                             542,4

Parkenschool:

jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
resultaat 541,5 540,4 538,7 539,7         * 542,4

Onderstaande tabel geeft aan hoe de kinderen van groep 8 in de afgelopen jaren zijn uitgestroomd;
*Door de situatie rond de Corona crisis is er in 2020 landelijk geen einddito afgenomen.

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
LWOO 0% 0% 2% 3% 3% 0%
VMBO-kaderberoeps-leerweg 3% 6% 7% 7% 19% 1%
VMBO-Theoretische leerweg 3% 12% 15% 15% 10% 13%
VMBO (tl)/HAVO 6,50% 12% 7% 7% 13% 18%
HAVO 6,50% 6% 9% 9% 16% 18%
HAVO/VWO 29% 22% 23% 22% 7% 14%
VWO+Gymnasium 52% 42% 37% 37% 32% 36%