Uitstroomcijfers

 

Normen gecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets

Jaar                                                     Landelijk gemiddelde

2017                                                               535,3

Parkenschool:

Jaar                             2014                            2015                            2016                           2017

Resultaat                    536,1                          541,4                           541,5                          540,4

 

 

Onderstaande tabel geeft aan hoe de kinderen van groep 8 in de afgelopen jaren zijn uitgestroomd;

 

VMBO-Leerwegondersteunend                     2014            2015                 2016           2017

Onderwijs (LWOO)                                           0%                   0%                   0%             0%

VMBO-Kaderberoeps-leerweg                       12,5%              3 %                  0%              6%

VMBO-Theoretische-leerweg                         15,5%              0 %                  0%            13%

VMBO(tl)/HAVO                                              15,5%              22,5 %             6,5 %        13%

HAVO                                                                                          22,5 %             6,5 %          6%

HAVO/VWO                                                      22%                13 %                28,5%       23%

VWO+ Gymnasium                                          34,5%             39 %                52 %        42%

 

vmbo-tl = id-theoretische leerweg (de vroegere mavo)

havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs

vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs