Uitstroomcijfers

Normen gecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets

Jaar                                                     Landelijk gemiddelde

2019                                                             539,7

Parkenschool:

jaar 2016 2017 2018 2019 2020
resultaat 541,5 540,4 538,7 539,7         *

*Door de situatie rond de Corona crisis is er Landelijk geen einddito afgenomen.

Onderstaande tabel geeft aan hoe de kinderen van groep 8 in de afgelopen jaren zijn uitgestroomd;

jaar 2016 2017 2018 2019 2020
LWOO 0% 0% 2% 3% 3%
VMBO-kaderberoeps-leerweg 3% 6% 7% 7% 19%
VMBO-Theoretische leerweg 3% 12% 15% 15% 10%
VMBO (tl)/HAVO 6,5% 12% 7% 7% 13%
HAVO 6,5% 6% 9% 9% 16%
HAVO/VWO 29% 22% 23% 22% 7%
VWO+Gymnasium 52% 42% 37% 37% 32%