Onze school

Het schoolgebouw

Het gebouw kenmerkt zich door de ‘huisjes’, die rond de centrale hal gerangschikt zijn. In de hal worden op het podium de prachtigste maandvieringen door alle groepen getoond. Binnen onze school bevindt zich het unieke speellokaal voor de groepen 1 en 2. Daar kunnen de kleutergroepen op ieder moment van de dg bewegen. Ook maken we gebruik van de gymzaal van de KSG. We lopen ons schoolplein af en lopen zo de gymzaal binnen. De groepen 3 t/m 7 maken hier twee keer per week gebruik van. Groep 2 gaat iedere dinsdag naar deze gymzaal en de groepen 1 om de week.

In het gebouw hebben we dit schooljaar de groepen 1 t/m 7 gehuisvest. Door de groei van het aantal leerlingen hebben we vanaf schooljaar 2016-2017 ook een vleugel met 3 lokalen in gebruik bij  CSO De Prinsenhof.
mozaiek 5

Op het schoolplein is een speciaal plein voor de kinderen van de groepen 1 en 2. De andere groepen spelen op het grote plein voor de hoofdingang. In het schooljaar 2009-2010 heeft de ruimte achter de school de bestemming van”natuurlijk speelplein” gekregen. Hierin zijn o.a. een schooltuin, amphitheater en natuurlijke ondekplekjes aangelegd. In 2015 heeft onze leerlingeraad gezorgd voor de aanleg van een ‘schoolplein 14’ . (i.s.m. met de Cruijff foundation) Afgelopen schooljaar hebben we het grote schoolplein ook voorzien van meer  ‘groen ‘ en zijn de boombakken door alle leerlingen voorzien van kleurrijk mozaïek.

 

 

Delen via