Buitenschoolse opvang (BSO)

Veel ouders hebben een drukke baan, met lange werkdagen en volle agenda’s. Als school denken we graag mee hoe we daarbij uw kinderen zo goed mogelijk kunnen opvangen op buitenschoolse uren.

Kinderopvangorganisatie OOK verzorgt in samenwerking met onze basisschool de buitenschoolse kinderopvang. De naam van de BSO is BSO de Parken. De BSO-leidsters vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een prettige sfeer en omgeving. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop.

Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang, kwalitatief en gevarieerd. Met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leidsters. Ze kunnen aan een activiteit meedoen, maar ook een rustige plek opzoeken.

Ook zijn er voorzieningen om aan de wens van voorschoolse opvang tegemoet te komen. Indien u hierin geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Kinderopvang OOK. Tot slot verzorgt Kinderopvang OOK ook de peuteropvang in de binnen het schoolgebouw aanwezige peuterspeelzaal.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de kosten, neem dan contact op met Kinderopvang OOK.

Jean Monnetpark 23
Postbus 836
7301 BB Apeldoorn
tel. 088-273 0 273
info@kinderopvangook.nl