Kas commissie

De kascommissie van de ouderraad is een speciale commissie die de boekhouding van de ouderraad controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid. Ook controleert de commissie vooraf de begroting.

Om uit te sluiten dat de penningmeester de ouderraad verlaat zonder degelijke financiële documenten achter zich te laten, waardoor de ouderraad later in de problemen zou kunnen komen, mag de penningmeester pas gedechargeerd worden wanneer de kascommissie tijdens de algemene ouderavond heeft kenbaar gemaakt de jaarrekening goed te keuren.

De leden van de kascommissie worden door de ouders gekozen tijdens de algemene ouderavond.

Delen via