Groep 6

woensdag 29 januari 2014

Beste ouders van groep 6. Vrijdag 24-1-2014 zijn we gestart met een lessenserie voor het vak geschiedenis. Het is de bedoeling dat de kinderen in groepjes van vier personen een presentatie geven over een onderwerp uit de geschiedenis. De uitleg van de opdracht en het beoordelingsformulier is aan de kinderen meegegeven. De kinderen weten inmiddels ook wanneer ze gaan presenteren. We werken zoveel mogelijk vanuit www.entoen.nu. Het is de bedoeling dat de kinderen 4 taken gaan verdelen. Deze taken staan in de opdracht vermeld. Dit betekent dat de kinderen ook thuis gaan werken aan de presentatie. Dus hulp van ouders is altijd welkom!

Delen via