IPC

zondag 18 maart 2018

Na een pilot-periode vanaf januari heeft de Parkenschool als eerste binnen Leerplein055 besloten om IPC de komende jaren te implementeren in school.

IPC staat voor International Primary Curriculum: het is ontstaan en ontwikkeld door Shell voor scholen in expatgebieden. De kinderen op deze ( internationaal) gerichte scholen krijgen een thematisch aanbod van lesstof waarin de onderwijsdoelen van alle schoolvakken worden ondergebracht. Op deze manier wordt kennis aan elkaar gekoppeld en wordt het geleerde in een betekenisvolle context geplaatst. Een sterke factor is de “leerwand”: op deze plek wordt het geleerde tentoongesteld en steeds weer aangepast naarmate het thema vordert. De verbanden die gelegd worden zorgen voor diepgang in de lesstof én voor veel leerbeleving bij de kinderen.

De implementatie zal drie jaar in beslag nemen. Voor het team betekent dit dat de we de komende drie jaar door IPC worden begeleid in dit traject. Deze tijd gaan we gebruiken om een omslag te realiseren in de manier van lesgeven en leren( 21st century skills).In eerste instantie zal de focus op wereldoriëntatie liggen, met een koppeling naar Kunst& cultuur, ICT en Internationaal besef.

Het werken met IPC vraagt een behoorlijke tijdsinvestering van het team. Vanuit de organisatie volgt facilitering voor scholing, een budget voor materiaalaanschaf en personele ondersteuning.

Ook zal de IPC-coördinator zijn intrede doen. Deze leerkracht gaat de cursus volgen bij IPC en zal de spin in het web worden aangaande IPC op de Parkenschool.

Het eerste thema is inmiddels afgerond. Leerkrachten, kinderen én ouders zijn erg enthousiast geworden van deze manier van leren. De knoop is doorgehakt: de Parkenschool gaat door met IPC! Meer weten over IPC?: www.ipc-nederland.nl

Delen via