Sportcommissie

Sporten is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van onze kinderen. Uiteraard maakt sporten deel uit van het normale schoolprogramma van de Parkenschool. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze kinderen ook op andere manieren in schoolverband met sporten bezig zijn. Om dit mogelijk te maken en de deelname van onze kinderen aan meerdere sportuitingen te bevorderen beschikt de Parkenschool over een sportcommissie. Deze is onderdeel van de activiteitencommissie.

Doelstelling
Het primaire doel van de sportcommissie is om onze kinderen goed voorbereid deel te laten nemen aan verschillende sporten en daardoor het sport- en spelplezier te vergroten. Het tweede doel van de sportcommissie is om ons als Parkenschool bij sportevenementen duidelijk te manifesteren.

Begeleiding en verzorging

Voor vrijwel elk evenement is behoefte aan begeleiding en verzorging van de deelnemende teams. Zonder deze begeleiding en verzorging zal deelname vaak niet mogelijk zijn. Per evenement zal via de mail worden aangegeven welke behoefte er is aan (extra) begeleiders en verzorgers.

Evenementen
Elk jaar wordt door de sportcommissie vastgesteld aan welke sportevenementen wij als Parkenschool georganiseerd deelnemen.Voor dit schooljaar willen we aan de volgende sportevenementen deelnemen.

Maand Dag Activiteit Groep
Maart Scholierencross 3 t/m 8
Maart, April Voetbal 7/8
Mei Minivoetbal 3/4 en 5/6
Juni Hockey 5/6
Avondvierdaagse 1-8
    Indien u vragen heeft of het leuk vindt om als lid van de sportcommissie, trainer, begeleider of verzorger de sportiviteit van onze kinderen te bevorderen bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een van de huidige leden van de sportcommissie.

Delen via