Commissies

De Parkenschool kent verschillende commissies. Wilt u meer weten over wat elke commissie doet, wie er in de commissies zitten of hoe u hen kunt bereiken? Of bent u juist op zoek naar de notulen van een commissievergadering? Via onderstaande links komt u bij de juiste informatie.

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouderraad (OR)

ActiviteitenSport commissie (ACS)

Luizencommissie

Kas commissie

Delen via