Gezonde school

Op de Parkenschool drinken we water en om 10.00 uur eten we fruit of groenten