Meldingen over kinderen (verwijsindex)

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om jou en je kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij je kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de MULTIsignaal Verwijsindex.

Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt.

Bekijk op de site van MULTIsignaal een informatievideo, die de werking van de MULTIsignaal Verwijsindex toelicht.