Schoolondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. Op onze school evalueren wij periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stellen wij de interventies zo nodig bij.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij vastgelegd wat wij onder extra ondersteuning verstaan en welke voorzieningen wij op school kunnen bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, leggen wij in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.

Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.

Wij bieden passend onderwijs voor alle leerlingen. Soms betekent dat dat een leerling ondersteuning en/of begeleiding krijgt die gebaseerd op de onderwijsbehoefte van het kind. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. Op onze school evalueren wij periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stellen wij de interventies zo nodig bij.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij vastgelegd wat wij onder extra ondersteuning verstaan en welke voorzieningen wij op school kunnen bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, leggen wij in een handelingsplan of in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.

Het actuele schoolondersteuningsprofiel volgt nog onderstaande.

Met het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) brengen wij in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van het schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd via de online schoolgids.