Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning een basisschool aan leerlingen kan bieden. Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school;
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning;
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt;
  • de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden;
  • de voorzieningen in de fysieke omgeving;
  • de samenwerkende ketenpartners;
  • belangrijke kengetallen van onze school.

Met het Parkenschool Schoolondersteuningsprofiel 07DL SOP Parkenschool brengen wij in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen we gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van het schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd via de online schoolgids.