De geschiedenis van onze school

In de Parkenbuurt, dicht bij het centrum van Apeldoorn, staat onze school met een duidelijk verklaarbare naam: De Parkenschool.

Een moderne school met een lange geschiedenis, want de geschiedenis van de Parkenschool gaat terug tot 6 juni 1900. Op die dag werd de leerschool, verbonden aan de Rijkskweekschool voor onderwijzeressen aan de Vijverlaan (thans Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan) te Apeldoorn, geopend. In de jaren dertig werd op initiatief van enkele ouders een kleuterschool opgericht: ‘De kleuterschool der Rijksleerschool’, die zoals de naam al zegt,als voorportaal voor de Rijksleerschool ging fungeren.

Begin jaren tachtig werd de basis gelegd voor de vereniging ‘De Parkenschool’ en in 1983 werd door ouders vrijwel unaniem gekozen voor het oprichten van een school voor algemeen bijzonder onderwijs. Het huidige schoolgebouw werd in 1991 in gebruik genomen.

Na bijna 20 jaar als zelfstandige school te hebben bestaan werd in december 2001 besloten het bestuur van de Parkenschool over te dragen aan het Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn. De overdracht is per 1 augustus 2002 een feit geworden. Sindsdien maken we deel uit van Leerplein055, dat als motto modern, veilig en toegankelijk heeft.

De Parkenschool is een middelgrote school met ongeveer 240 leerlingen en kent een kleinschalig karakter, waar iedereen gezien wordt.