Leerlingenraad

Naast de Medezeggenschapsraad heeft De Parkenschool ook een Leerlingenraad. Deze groep leerlingen bespreekt zaken in en om de school die hen opvallen en die wat de kinderen betreft aandacht behoeven.  Dat kan variëren van de hygiëne op het toilet tot het ontwerpen van nieuwe mogelijkheden op het schoolplein. De leerlingenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur van de school. Zij leren o.a. samenwerken, notulen maken en discussiëren en leveren een betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van onze school.

Notulen 2021-2022
oktober 2021