Leerlingenraad

Naast de Medezeggenschapsraad heeft De Parkenschool ook een Leerlingenraad. Deze groep leerlingen bespreekt zaken in en om de school die hen opvallen en die wat de kinderen betreft aandacht behoeven.  Dat kan variëren van de hygiëne op het toilet tot het ontwerpen van nieuwe mogelijkheden op het schoolplein. De leerlingenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur van de school. Zij leren o.a. samenwerken, notulen maken en discussiëren en leveren een betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van onze school.

Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit de volgende kinderen:

Groep 5: Helena en Royan

Groep 6: Jessie en Pelle

Groep 7: Kiki en Jesper

Groep 8: Tijn H en Julotte

Zij vertegenwoordigen hun klasgenoten en denken mee over leuke en goede dingen voor de school. Voor de vergadering vragen ze hun klasgenoten wat er speelt en of ze nog wat moeten bespreken. Ook is er een ideeën/vragenbus in iedere bovenbouwgroep. Na iedere vergadering brengen zij verslag uit in de klas. De vergaderingen worden geleid door juf Arlette.