E-mail nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief zoals u die van ons gewend was, is komen te vervallen.  U ontvangt het nieuws via de Leerplein055app of kunt het lezen op onze website. Het geeft kort verslag van de activiteiten in de school en de resultaten van het schoolbeleid.