E-mail nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief zoals u die van ons gewend was, is komen te vervallen. U ontvangt het nieuws via de Leerplein055 app of kunt het lezen op onze website. Het geeft kort verslag van de activiteiten in de school en de resultaten van het schoolbeleid.