E-mail nieuwsbrief

Een keer per maand versturen wij de Parkenpost per email. Daarin wordt u geïnformeerd over de doelen en activiteiten van het onderwijs in de groepen en het nieuws vanuit directie.

Daarnaast gebruiken we Parnassys en de daaraan gekoppelde Parro app voor de dagelijkse berichtgeving.