Verkeersveiligheid

Voor de veiligheid van de kinderen en de ouders op het plein mag er alleen gelopen worden op het plein. Tevens willen we vragen erop toe te zien dat fietsen in de daarvoor aangewezen plekken worden geplaatst.

Mocht u toch met de auto komen, parkeer deze dan op een parkeerplaats bij de school. Tussen 8.15 tot 8.40 en 14.35 en 14.55 mag u buiten de parkeervakken staan in de Kastanjelaan, Molleruslaan (aan de zijde van school) en in de Tut. Noltheniuslaan (nabij de splitsing met de Kastanjelaan).

Voor de Kastanjelaan is de afspraak dat auto’s vanaf de Tut. Noltheniuslaan de Kastanjelaan inrijden richting Gymnasium. Op de Molleruslaan is de gewenste rijrichting: Oranjelaan richting Deventerstraat. Zet uw kind niet af voor het hek van de school en houd de parkeerplaats voor de leerkrachten vrij. Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, blijft het veilig rondom de school.