Hoofdluis, luizencontrole

Luizencommissie
Op De Parkenschool hebben we  per klas minimaal 2 luizenouders. Zij controleren alleen de kinderen van hun groep. De doelstelling van de luizenouders is door het regelmatig controleren van onze kinderen te voorkomen dat er hoofdluis epidemieën ontstaan. We adviseren met klem om thuis regelmatig te controleren op hoofdluis.

Wat we doen
Op een vaste dag (iedere eerste woensdag na een vakantie) controleren we alle aanwezige kinderen van de groep. Als er neten en/of hoofdluis worden gevonden, wordt dit met de leerkracht besproken. Tevens worden de benodigde maatregelen (kammen, omgeving schoonmaken en maatregelen op school) besproken.

  1. Wanneer er luizen of neten worden geconstateerd geeft de luizenouder dit door aan de leerkracht. De leerkracht communiceert z.s.m. met de ouder(s)/verzorger(s) van dit kind en geeft aan dat het kind zo snel mogelijk thuis dient te worden behandeld. We sturen het kind niet direct naar huis, maar proberen direct hoofd-op-hoofd contact op school te vermijden. Het direct starten met een behandeling (en het ophalen van het kind) is echter wel dringend gewenst is om verdere besmetting te voorkomen. De keuze hiervoor ligt bij de ouders.
  2. We geven de ouders een brief met informatie mee naar huis en er wordt tevens een mail naar ouder(s)/verzorger(s) gestuurd door de leerkracht.
  3. Het kind kan, nadat het haar is behandeld, weer op school komen. De ouders worden tevens verzocht de overige gezinsleden te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.

In de groepen waar hoofdluis/neten zijn gevonden wordt er na twee weken opnieuw gecontroleerd.

Wie doet wat?
De controle, ook wel luizen pluizen genoemd, wordt uitgevoerd door ouders/verzorgers . De bedoeling is dat vanuit iedere groep twee ouders mee doen aan de controles. Op die manier is de klus snel geklaard, want zeker hier geldt, vele handen maken licht werk.

Bestrijding van hoofdluis
Goede informatie en tips over hoofdluis en de bestrijding er van vindt u op de websites:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_over_hoofdluis

www.dokterdokter.nl

Verder willen we benadrukken dat het krijgen van hoofdluis niets te maken heeft met persoonlijke hygiene en ook zeker niet iets is om je voor te schamen. Iedereen kan het krijgen, ook meerdere malen, gel of geen gel, vieze haren of schone haren, de luis heeft daar geen boodschap aan. De bestrijding kan best lastig zijn en gaat het beste als we er open over zijn. Dat streven we als werkgroep ook na.