Schoolreizen

Alle groepen gaan op schoolreis. De kosten van de schoolreisjes worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De groepen 1 t/m 6 hebben een uitstapje van één dag. Groep 7 gaat op kamp en groep 8 gaat ook op kamp.