Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden digitale leermiddelen een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs.

Chromebooks en Ipads
In de afgelopen jaren is de inzet van Chromebooks geïntensiveerd. Digitale leermiddelen worden onder andere ingezet voor de onderzoeksopdrachten van IPC, het leesonderwijs, adaptieve verwerking van rekenen en taal en toetsing.

IMG_2037

Digitale schoolborden, Ipads en touchscreen
In alle lokalen is een smartbord.  Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan op worden geschreven, gewerkt op internet, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: het werkt efficiënt en snel! De kleutergroepen beschikken allemaal over een touchscreen.

Om er voor te zorgen dat er veilig en op de juiste wijze gebruik wordt gemaakt van computers en social media op school, is er een protocol internet en computergebruik op de Parkenschool ingevoerd.