Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden digitale leermiddelen een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs.

Computers en Ipads
Dit jaar hebben we afscheid genomen van de vaste computers. Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met het gebruik van Ipads in de klas in combinatie met de software van Gynzy (www.gynzy.com). Daarvoor vragen we een ouderbijdrage. Op de Ipad wordt de lesstof van rekenen en spelling digitaal verwerkt en vervangt daarmee het werkschrift. Tevens worden de Ipads ingeschakeld voor IPC en Nieuwsbegrip.  Dit schooljaar werken we met Gynzy Ipads van groep 4 t/m 8. Daarnaast zijn er die ingezet kunnen worden bij de kleuters en in groep 3.

IMG_2037

 

Digitale schoolborden, Ipads en touchscreen
In alle lokalen is een digitaal schoolbord. Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel! De kleutergroepen beschikken allemaal over een touchscreen.

Om er voor te zorgen dat er veilig en op de juiste wijze gebruik wordt gemaakt van computers en ook social media op school, hebben we een protocol internet en computergebruik op de Parkenschool ingevoerd.