Missie en visie

Onze missie

De Parkenschool is een school die staat voor goed onderwijs. Bij alles wat we doen zorgen we voor kwalitatief en beredeneerd aanbod. Zowel voor kinderen met behoefte aan meer uitdaging als voor kinderen met behoefte aan meer ondersteuning en herhaling dragen wij zorg voor passend onderwijs. Voor iedere leerling bij ons op school is het fijn om te leren.

Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van ieder kind. Dit bereiken we middels wederzijdse betrokkenheid en openheid in een respectvolle, plezierige maar vooral veilige sfeer.

Onze identiteit

De Parkenschool is een openbare basisschool met 226 kinderen (teldatum 1 oktober 2020).

Onze school is één van de scholen die valt onder de Stichting Leerplein055 Apeldoorn. Dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen. Openbare scholen, zoals De Parkenschool, werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Wij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk.

In de Parkenbuurt, dicht bij het centrum van Apeldoorn, staat onze school met een duidelijk verklaarbare naam: De Parkenschool. Een school met een lange geschiedenis, die terug gaat tot 6 juni 1900. Op die dag werd de Rijksleerschool geopend. In 1983 werd door ouders vrijwel unaniem gekozen voor het oprichten van een school voor algemeen bijzonder onderwijs onder de naam De Parkenschool. Op 1 augustus 2002 werd besloten het bestuur van De Parkenschool over te dragen aan de Stichting Leerplein055 Apeldoorn.

Het team bestaat uit 1 directeur, 15 leerkrachten, 1 IB-er, 1 conciërge en 1 administratief medewerkster.

Relatief veel ouders hebben een middelbaar tot hoog opleidingsniveau. De scores van CITO en de uitstroomcijfers naar het voortgezet onderwijs liggen boven het landelijk gemiddelde.

Wat wij beloven

Op De Parkenschool weten wij wie jij bent, met al jouw talenten en capaciteiten en kennen wij de mensen om jou heen. Hierdoor weten wij samen wat jij nodig hebt om te leren en bieden wij jou een fijne en uitdagende leeromgeving.

De leerkrachten van De Parkenschool zijn er goed in om jou nieuwe kennis en vaardigheden te leren. Zij doen dit door het geven van goede instructies en begeleiding. Hierbij begeleiden zij jou op een manier waarop jij de ruimte krijgt om keuzes te maken, om zelf te ontdekken, te onderzoeken en samen met anderen te leren. Het vakmanschap van de leerkrachten is de basis voor het onderwijs dat wij jou bieden.

Op De Parkenschool bieden wij jou een uitdagende, voorspelbare en overzichtelijke leeromgeving. Je mag op onze school leren met digitale hulpmiddelen en we bieden veel mogelijkheden om je creativiteit en sportiviteit in te zetten en te ontwikkelen. We hebben aandacht voor de natuur en leren niet alleen in de klas, maar ook buiten.

Op De Parkenschool bieden wij een schoolklimaat waarin iedereen zich gewenst, gezien en veilig voelt.