Missie en visie

Onze missie

De Parkenschool is een school die staat voor goed onderwijs. Bij alles wat we doen zorgen we voor kwalitatief en beredeneerd aanbod. Zowel voor kinderen met behoefte aan meer uitdaging als voor kinderen met behoefte aan meer ondersteuning en herhaling dragen wij zorg voor passend onderwijs. Voor iedere leerling bij ons op school is het fijn om te leren.

Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van ieder kind. Dit bereiken we middels wederzijdse betrokkenheid en openheid in een respectvolle, plezierige maar vooral veilige sfeer.

Onze identiteit

De Parkenschool is een openbare basisschool met jaarlijks tussen de 220 en 240 kinderen.

Onze school is één van de scholen die valt onder de Stichting Leerplein055 Apeldoorn. Dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen. Openbare scholen, zoals De Parkenschool, werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Wij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk.

In de wijk, De Parken, dicht bij het centrum van Apeldoorn, staat onze school met een duidelijk verklaarbare naam: De Parkenschool. Een school met een lange geschiedenis, die terug gaat tot 6 juni 1900. Op die dag werd de Rijksleerschool geopend. In 1983 werd door ouders vrijwel unaniem gekozen voor het oprichten van een school voor algemeen bijzonder onderwijs onder de naam De Parkenschool. Op 1 augustus 2002 werd besloten het bestuur van De Parkenschool over te dragen aan de Stichting Leerplein055 Apeldoorn.

Het team bestaat uit de directeur, leerkrachten, onderwijsondersteuners, de kwaliteitscoördinator en twee administratief medewerksters.

Wat wij beloven

Op De Parkenschool kennen wij de kinderen met hun talenten en capaciteiten.  Samen met de ouders en eventuele andere betrokkenen weten wij samen wat het kind nodig heeft om te leren en bieden wij hen een fijne en uitdagende leeromgeving.

De leerkrachten van De Parkenschool kijken welke onderwijsbehoefte ieder kind heeft en leren de kinderen van daaruit nieuwe kennis en vaardigheden. De focus daarbij ligt op een goede gedifferentieerde instructie en verwerking van de lesstof.

We begeleiden de kinderen op een manier waardoor ze ruimte krijgen om keuzes te maken, om zelf te ontdekken, te onderzoeken en samen met anderen te leren. Het vakmanschap van de leerkrachten is de basis voor het onderwijs dat wij bieden.

Op De Parkenschool bieden wij een uitdagende, voorspelbare en overzichtelijke leeromgeving. Er wordt op onze school geleerd  uit boeken met ondersteuning van digitale hulpmiddelen en we bieden veel mogelijkheden om je creativiteit en sportiviteit in te zetten en te ontwikkelen. We hebben aandacht voor de natuur en leren niet alleen in de klas, maar ook buiten.

Op De Parkenschool bieden wij een schoolklimaat waarin iedereen zich gewenst, gezien en veilig voelt.