Inspectierapport

Rapport van inspectie stelselonderzoek 2014-2015

http://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/2244/?pagina=1&zoekterm=parkenschool%20apeldoorn

In het schooljaar 2020-2021 heeft er een verificatie onderzoek plaatsgevonden door de inspectie op de thema’s zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Op alle gebieden was de inspectie tevreden met wat men heeft gezien. Van dergelijke bezoeken wordt geen formele verslaglegging gedaan op schoolniveau.