Huiswerk

Huiswerk eerst niet…
Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich na een intensieve schooldag ook weer moeten kunnen ontspannen, door lekker te spelen.

Wat ons betreft is lezen daarop een uitzondering. U mag voorlezen of zelf lezen tot dagelijks ‘huiswerk’ bestempelen. Laat uw kind(eren) maar lekker veel leeskilometers maken. Dat ondersteunt de woordenschat, de ontwikkeling van de taal en is bovendien nog leuk ook!

…later meer
Vanaf groep 4 leren de kinderen met het oog op het vervolgonderwijs om te gaan met huiswerk en het indelen van de werktijd (buiten schooltijden om).
Huiswerk houdt het volgende in:
• spelling (spellingscategorieën en/of werkwoorden)
• rekenen (o.a. tafels van vermenigvuldigen)
• aardrijkskunde/geschiedenis/biologie
• werkstukken, spreekbeurten of andere projecten

Het komt voor dat kinderen opdrachten,die op school niet afgemaakt zijn, als (t)huiswerk meekrijgen.