Methodes

Voorbereidend leren:  diverse bronnen voor kleuteronderwijs en Early Years IPC

Aanvankelijk lezen: Lijn 3

Voortgezet (technisch) lezen: Atlantis

Nederlandse taal: Taal actief

Begrijpend lezen: Atlantis

Rekenen en wiskunde: Getal en Ruimte junior

Schrijven: Klinkers (groep 7 en 8 Pennenstreken)

Engels: Vroeg Vreemde Taal Onderwijs Engels (VVTOe)

Lichamelijke oefening: Planmatig bewegingsonderwijs

Wereld oriëntatie:  IPC (International Primary Curricilum)

Sociaal Emotionele vorming: Kanjertraining

Muzikale vorming: 1,2,3 ZING

Kunstzinnige vorming: Cultuurmenu Markant en de methode ‘Laat maar zien’.

Verkeer methode: Op voeten en fietsen en jeugdverkeerskrant.