Methodes

Voorbereidend leren: Onderbouwd en Early Years IPC

Aanvankelijk lezen: Methode: Veilig Leren Lezen

Voortgezet (technisch) lezen: Methode: Timboektoe

Nederlandse taal: Methode: Taal actief

Begrijpend lezen: Methode: Nieuwsbegrip XL

Rekenen en wiskunde: Methode: Pluspunt

Schrijven: Methode:  Pennenstreken

Engels: Methode: Take it Easy (van groep 1 t/m 8)

Lichamelijke oefening: Methode: Planmatig bewegingsonderwijs

Wereld oriëntatie:  IPC (International Primary Curricilum)

Sociaal Emotionele vorming: Methode: Kanjertraining

Muzikale vorming: 1,2,3 ZING

Kunstzinnige vorming: Cultuurmenu Markant en de methode ‘Laat maar zien’.

Verkeer methode: Op voeten en fietsen en jeugdverkeerkrant.