Methodes

Voorbereidend leren: Onderbouwd, diverse bronnen voor kleuteronderwijs en Early Years IPC

Aanvankelijk lezen: Lijn 3

Voortgezet (technisch) lezen: Timboektoe

Nederlandse taal: Taal actief

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL

Rekenen en wiskunde: Pluspunt

Schrijven: Pennenstreken

Engels: Take it Easy (van groep 1 t/m 8)

Lichamelijke oefening: Planmatig bewegingsonderwijs

Wereld oriëntatie:  IPC (International Primary Curricilum)

Sociaal Emotionele vorming: Kanjertraining

Muzikale vorming: 1,2,3 ZING

Kunstzinnige vorming: Cultuurmenu Markant en de methode ‘Laat maar zien’.

Verkeer methode: Op voeten en fietsen en jeugdverkeerkrant.