Rapporten

We hebben per jaar 3 vaste gespreksmomenten.. Het eerste (november) gesprek gaat vooral om de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind, dit is een ouder/ kind gesprek. . In het tweede en derde gesprek staat het rapport centraal en dus de vorderingen van uw kind, deze zijn alleen met de ouders.

De digitale schoolrapporten worden in de week voorafgaand aan de gesprekken gepubliceerd in het ouderportaal, waardoor u zich kunt voorbereiden op het gesprek met de leerkracht.