Rapporten

We hebben per jaar verschillende gespreksmomenten.. Het eerste (november) gesprek gaat vooral om de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind, dit is een ouder/ kind gesprek . In het tweede en derde gesprek staan de vorderingen van uw kind centraal. We bespreken dan met ouders en kinderen de ontwikkeling en de voortgang van het onderwijs.

De digitale schoolrapporten worden in de week voorafgaand aan de gesprekken gepubliceerd in het ouderportaal, waardoor u zich kunt voorbereiden op het gesprek met de leerkracht. Er zijn 3 rapportmomenten.

Rapport 1: 19 november 2021

Rapport 2: 18 februari 2022

Rapport 3: 23 juni 2022