Rapporten

We hebben per jaar verschillende gespreksmomenten. Het eerste gesprek (medio september) heet het KOL-gesprek (KOL=Kind-Ouder-Leerkracht) en gaat vooral om de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind. Ook staat in dit gesprek het leren kennen van elkaar en uw kind meer op de voorgrond. In het tweede en derde gesprek staan de leervorderingen van uw kind meer centraal. We bespreken dan met ouders en kinderen de leerontwikkeling van uw kind.

De digitale schoolrapporten worden in de week voorafgaand aan de gesprekken gepubliceerd in het ouderportaal, waardoor u zich kunt voorbereiden op het gesprek met de leerkracht. Voor het komende schooljaar worden de rapportmomenten nog ingepland:

Rapport 1:

Rapport 2:

Rapport 3: