Jaarverslag

Elk schooljaar worden zaken die in en rondom De Parkenschool plaatsvinden vastgelegd in een jaarverslag. Hierbij kunt u denken aan onderwijs inhoudelijke zaken, maar ook diverse activiteiten die hebben plaatsgevonden

Jaarverslag 2021-2022