Ouderbijdrage

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten die onder schooltijd worden georganiseerd. Vanuit de samenwerking tussen de AC en school werken we aan een rijk aanbod van onderwijs en schoolse activiteiten.

Ook adviseren wij ouders om, in sommige gevallen, een beroep te doen op:  Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Tel. nummer: 06 – 126 751 59 (Apeldoorn),  Vosselmanstraat  299 te Apeldoorn. E-mail: leergeldapeldoornvoorst@live.nl 

Wanneer ouders kiezen voor de automatische incasso wordt  de ouderbijdrage in twee termijnen geïnd door school. De eerste keer in het najaar na de vaststelling van de begroting tijdens de jaarlijkse ouderavond en de tweede keer in het voorjaar.

Heeft u vragen over de ouderbijdrage stel deze dan aan de directeur van de school door te mailen naar parkenschool@leerplein055.nl

Onderstaande bedragen zijn steeds per halfjaar :

Groep 1 t/m 6           € 45,00 euro
Groep 7 en 8             € 95,00 euro

Deze bedragen zijn incl. schoolreisje en kamp.