Voorschoolse opvang (VSO)

Op De Parkenschool is het mogelijk om uw kind op maandag, dinsdag en donderdag om 07.30 uur naar de VSO te brengen. Om ongeveer 08.20 uur brengen de leidsters van de VSO uw kind naar school. De VSO wordt aangeboden door kinderopvangorganisatie Doomijn.