Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder actief participeert op school. Zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Activiteitencommissie, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als hulpouder bij de groepen enzovoort, enzovoort. Daarnaast vragen wij uiteraard ook uw betrokkenheid in de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Het is essentieel dat kind, school en ouders goed met elkaar afstemmen wat men van elkaar kan en mag verwachten om de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen.